YTTERBY GRUVA
1600-talet Ytterby gruva öppnad för kvartsbrytning.
1756 Anteckning funnen om att fältspatsbrytning pågick.
1789 Ett tungt, svart mineral hittades i en varphög av amatörgeologen Carl Axel Arrhenius. Han sände bitar av det till olika ställen för analys.
1790 Rörstrand började tillverka flintgods – ägde sedan gruvan i nästan 150 år.
1794 Professor Johan Gadolin vid Åbo Akademi fann att den tunga svarta stenen bestod en ny, tidigare okänd jordart. Han ville kalla den ”Ytterjord”, men den gavs namnet ”gadolinit” för att hedra den som först lyckades analysera   den.
1802 Tantal upptäcktes av Anders Ekeberg
1843 Terbium upptäcktes av Carl Gustaf Mosander
1843 Yttrium upptäcktes av Carl Gustaf Mosander
1878 Ytterbium upptäcktes av Jean-Charles Gallisard de Marignac
1879 Erbium upptäcktes av Per Teodor Cleve
1879 Holmium upptäcktes av Per Teodor Cleve
1879 Skandium upptäcktes av Lars Fredrik Nilsson
1879 Thulium upptäcktes av Per Teodor Cleve
1926 Rörstrands flyttade till Göteborg. Dåvarande gruvfogden fick gruvan som pension.
1933 Ytterby gruva lades ned.
1950 Ytterby gruva köptes av Kronan för att användas som beredskapslager.
1989 Gruvan utsågs till Historical Landmark av ASM International.
2006 Beredskapslagret tömdes, och en 10-årig oljesanering påbörjades.
2013 En trappa byggdes. Initiativet togs av Waxholms Rotaryklubb och en av dess medlemmar, snickaren Bo Jansson, var arbetsledare för bygget. Trappan finansierades till stor del av Anna-Lisa och Hugo Dahlbergs minnesfond.
Nu pågår Planering för utveckling av gruvan som turistmål.