FIBER-NYTT 2014-10-12

Svensk Infrastruktur (SI) har påbörjat arbete med nedläggning av fiberkabel på tomtmark fram till tomtgräns. Fram till dagens datum (2014-08-22) så är det bara Isterbergets Tomtägarförening som har teknat markupplåtelseavtal med SI. Dialog pågår mellan Resarö Vägförening (RVF) & SI, utifrån de krav som RVF ställt sedan tidigare. (Dessa krav är: plan beträffande framkomlighet under grävning, bankgaranti samt extern besiktningsfirma). I och med att alla delar ännu inte är uppfyllda så har inget grävtillstånd ännu kunnat beviljats. SI har utlovat fortlöpande information om projektet och aktuella arbeten men till dags dato har ännu ingen information erhållits som utlovats. Vanliga Frågor & Svar.  Tjänster.   Se aktuellt status i ärendet på Resarö Vägförenings hemsida.

SI:s ansökan om Markavtal behandlas den 4 december i Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur.


Telia Öppen Fiber har erhållit ett stort antal intresseanmälningar för fibernätanslutning och kommer inom kort att skicka ut ett avtalserbjudande till alla på Resarö. Man anser öns storlek ger förutsättning för fler leverantörer av fibernät. Har man inte tidigare tecknat avtal med annan leverantör, kan du här teckna avtal med Telia. Telia kommer att godkänna avtal där antalet avtal i ett kluster är tillräckligt stort.  Vanliga frågor med svar.

Ny information 2014-10-12 från Telia